Algemene voorwaarden

1. Toepassing en adresgegevens

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van consumenten (hierna aangeduid als 'u') geplaatst op de online verkoopsite van:

Perfect Nails
Rue du Paradis 18
B-7800 Ath
België

Web url : http://www.perfectnails.be
Handelsregister: BE07506000054

1.2 Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

2. Aanbod en afsluiten van contracten

2.1 Het aanbod aan producten op de online verkoopsite vormt geen legaal bindende aanbieding maar een uitnodiging om een vast order te plaatsen.

2.2 Door op « bestellen » te klikken plaatst u een vast order voor de producten die op de bestelpagina opgelijst staan. Het verkoopcontract is pas afgesloten wanneer wij uw bestelling aanvaarden door het versturen van een orderbevestiging via email.

2.3 De taal van het contract is het Frans of het Nederlands.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op onze website.

3. Prijs en levering

3.1 De prijzen die weergegeven worden op de presentatiepagina van het product worden aangeduid met de wettelijke BTW-tarieven.

3.2. Op dit moment bieden wij geen levering aan buiten het Belgische grondgebied.

3.3 Wij geven uw bestelling af bij bpost of Mondia Relay in een neutrale verpakking.

3.4 Onze leveringstermijn bedraagt 1 à 3 werkdagen. Wij brengen u onmiddellijk op de hoogte per email in geval van vertragingen bij de levering.

4. Betaling

4.1 Wij accepteren betalingen via Mastercard, VISA, American Express, Bancontact, online banking (KBC, Belfius) of overschrijving.

4.2 Betaling met overschrijving

De gegevens voor de overschrijving worden u per email overgemaakt zodra uw bestelling bevestigd wordt. Uw bestelling wordt verstuurd binnen de 1 à 3 werkdagen volgend op de ontvangst van uw betaling. De termijnen voor een bankoverschrijving variëren tussen 1 en 3 dagen in België.

4.3 Betaling met creditkaart

Wij aanvaarden Visa, MasterCard en American Express kredietkaarten.

5. Herroepingsrecht

5.1 U kunt afzien van uw aankoop binnen een termijn van 14 dagen zonder rechtvaardiging. Deze termijn vangt aan bij de levering van het product. Om van uw aankoop af te zien, dient u uw bestelling terug te sturen naar:

Perfect Nails
Rue du Paradis 18
B-7800 Ath
België

5.2 Indien de afzage van aankoop geldig is, moeten de al voldane wederzijdse prestaties terugbetaald worden.

5.3 Verbruiksartikelen (zoals nagellak, lotions, washes, removers en andere verbruiksproducten en alle artikelen waarvan de verzegeling is verbroken) kunnen niet geretourneerd worden in verband met de hygiëne voorwaarden.

6. Garantie

6.1 Perfect Nails garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties van Perfect Nails products geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer.

6.2 Alle andere garanties, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruikt of samen met ander materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.

6.3 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Perfect Nails binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk te informeren.

6.4 Reclamatie in verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in lid 6.3 vermelde periode konden worden opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend binnen zeven dagen na ontdekking van de gebreken zijn ontvangen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat de afnemer de goederen heeft ontvangen. Als afnemer niet binnen de hiervoor vermelde toe te passen periode een reclamatie indient, wordt het beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van afstand van die reclamatie. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, zal Perfect Nails op eigen kosten en naar eigen keuze die goederen of vervangen of de afnemer de betaalde prijs terugbetalen.

7. Wettelijke garantie

7.1 De wettelijke garantie is van toepassing in navolging van de wettelijke bepalingen. De bijkomende commerciële garantie beschreven in punt 6 wordt hierdoor niet beïnvloedt.

7.2 Wij wijzen iedere verantwoordelijk af bij nalatigheid in die mate dat de essentiële verplichtingen van het contract daarvan niet de aanleiding zijn. Dezelfde principes zijn van toepassing op onze opdrachtgevers en aannemers.

8. Slotbepalingen

8.1 Indien een bepaling in de algemene voorwaarden of een bepaling binnen het kader van enig ander akkoord tussen ons ongeldig zou blijken of ongeldig zou worden, heeft dat generlei invloed op de andere bepalingen in de algemene voorwaarden of enig ander akkoord.

8.2 De contractuele betrekkingen tussen de partijen, dit wil zeggen u en ons, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.